torsdag den 20. maj 2010

æ åwerstrud - æ onerstrud


Trine Søndergaard: Strude (Fanø, 2007-2009).


Strude, strud æn (Fanø), sort klædesmaske, som består af to stykker, æ åwerstrud, der dækker panden til øjnene og æ onerstrud, som dækker underansigtet; den bæres af kvinder for at beskærme huden mod solens brand og den skarpe vind. (H.F. Feilberg: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål. Kbh., 1904-08, bind 3, s. 608-609).


: Trine Søndergaard om sine billeder her.
: Video fra bal i Sønderho forsamlingshus engang i 1970'erne her.

Ingen kommentarer: